Duurzaamheidsrapport

Duurzaam ondernemen als producent van kunststof verpakkingen voor de voeding

Respectvol omgaan met het milieu vormt een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden. Kunststof verpakkingen worden op dit moment als dé manier gezien om voedsel in te verpakken.

» Kunststof verpakkingen kunnen de houdbaarheid van voedsel aanzienlijk verlengen. Dit zorgt ervoor dat voeding minder snel hoeft weggooid te worden.  Denk maar eens na hoelang je bijvoorbeeld yoghurt of verse groenten in de winkelrekken zou kunnen bewaren zonder kunststofverpakking.

» Kunststof verpakkingen zijn licht en zorgen dus voor een transport met een zo laag mogelijke CO2 uitstoot.

» Kunststof verpakkingen zijn flexibel in vorm en productieproces. Voor elke vorm van voeding kan wel een verpakking gemaakt worden : form follows function is dan ook onze baseline.

» Kunststof verpakkingen zijn erg betaalbaar en hebben daardoor geen grote prijsimpact op de verpakte voeding.

» Kunststof verpakkingen zijn uitermate geschikt op vlak van voedselveiligheid. De hoogkwalitatieve grondstoffen die wij gebruiken zijn erg inert.  Onze verpakking worden regelmatig getest om migratie tussen de verpakking en het voedingsmiddel te vermijden.

We realiseren ons echter ook dat het imago van kunststof de laatste jaren een flinke knauw heeft gekregen.  Iedereen kan zich wel beelden van de ‘plastic soup’ voor de geest halen.  Net als bij andere grondstoffen vinden we het een verlies dat kostbare producten verloren gaan door onze verpakkingen als wegwerptoepassingen te zien.

Hernieuwbaarheid – herbruikbaarheid

Als producent van verpakkingen zetten wij vooral in op de hernieuwbaarheid van de materialen.  De verpakkingen die wij maken zijn uit 1 mono-materiaal gemaakt en daardoor perfect recycleerbaar.  Helaas zijn de recyclagestromen hier vandaag nog niet altijd op voorzien.  Als voorbeeld kunnen we de klassieke PET-flessen van frisdranken nemen.  Wij maken verpakkingen met ditzelfde materiaal, maar deze mogen helaas niet in de PMD-afvalstroom meegesorteerd worden.  In de nabije toekomst zou dit echter in de positieve zin veranderen.

Wij zijn ook vragende partij, net als onze klanten, om een alternatieve grondstof te gebruiken in de toekomst.  De realiteit leert ons echter dat dit nog niet voor morgen is, een omschakeling naar duurzame alternatieven vraagt tijd.  We volgen nieuwe, duurzame trends in de sector op.

Door kwalitatieve grondstoffen te gebruiken zorgen we er ook voor dat onze verpakkingen door de eindconsument perfect kunnen herbruikt worden.  Hoogwaardige potten en deksels zijn vaatwasmachinebestendig en kan de consument vele malen opnieuw inzetten om voedsel in te bewaren.

Bioplastics

Biomaterialen worden opgesplitst in enerzijds materialen die van bio oorsprong zijn, en anderzijds materialen die afbreekbaar/composteerbaar zijn al dan niet thuis composteerbaar of industrieel composteerbaar.

De materialen die van bio oorsprong zijn, zijn niet of nauwelijks te onderscheiden van de huidig ingezette grondstoffen, al is er nog minder keuze in verschillende types en moet er nog getest worden of voor deze toepassing de verwerking mogelijk is (vb. bio-PP, bio-PET, bio-PE)

De materialen die composteerbaar/afbreekbaar zijn, hebben echter helemaal andere eigenschappen en moeten toepassing per toepassing bekeken worden. Meestal zijn de aandachtspunten transparantie, warmte resistentie, vocht resistentie, voedingsgeschiktheid en spijtig genoeg ook kostprijs.

Qua marketing ligt dit verhaal erg gevoelig, aangezien het resultaat nog steeds eenzelfde verpakking is, enkel tegen een beduidend hogere kostprijs.

Voor de consument is het allemaal nog heel onduidelijk. Daarvan wordt dikwijls misbruik gemaakt door de marketeers. “Greenwashing” wordt dat genoemd, iets groener laten lijken dan het eigenlijk is.  Ook de wildgroei aan Europese ecologische logo’s helpt de consument niet bij het ontwarren van de bio-knoop.  De consument zal een verpakking pas als bio aanzien hij die zelf kan composteren in de tuin, maar dat is slechts bij de minderheid van de materialen echt aan de orde. En dan moeten we ons de vraag stellen of het wenselijk is dat waardevolle materialen zomaar weggegooid worden.  Wij geloven meer in recyclage en hergebruik van deze verpakkingen.

Duurzaam ondernemen

We proberen op de meest efficiënte manier te produceren met zo weinig mogelijk verlies (materiaal, energie maar bv. ook transport, omverpakking,…), en maken verpakkingen die voedselveilig zijn en de houdbaarheid van de voeding helpen verlengen.  Hoewel de milieuvereisten de laatste jaren zeker zijn toegenomen, zijn wij al vele jaren bezig met het uitvoeren van zeer concrete acties op dit gebied.  En dit zowel op vlak van onze productie als meer algemeen op bedrijfsniveau.

Duurzaam ondernemen doen we bij Avamoplast op 4 vlakken :

» Afvalbeheer

Elk ontwerp van een verpakking wordt tot op een honderdste van een millimeter berekend. De verpakkingswand wordt zo dun en dus duurzaam mogelijk ontworpen. Precies zoveel als nodig is om het voedsel veilig en lekvrij te verpakken.

Ook het productieafval wordt beperkt. Het weinige afval vermaalt onze maalmolen en gaat terug naar de leverancier. Die hergebruikt het voor nieuwe folie en recyclageproducten.

» Zoektocht naar hernieuwbare grondstoffen

We volgen nieuwe, duurzame trends in de sector op. Ook voeren we productietesten uit als we merken dat een alternatieve grondstof echt potentieel heeft. Denk aan bioplastics, dat kan uitgroeien tot de hernieuwbare en recycleerbare grondstof van de toekomst.

» Energiebesparing

De warmte van de compressoren wordt hergebruikt voor de centrale verwarming.

Op alle gebouwen liggen zonnepanelen, die bijna een derde van de totale energie voor het bedrijf voorzien.

» Mensvriendelijk ondernemen

Investeren in de gezondheid van de werknemers is even belangrijk als in milieuvriendelijke toepassingen. Een transportband voert sinds enkele jaren dozen doorheen het hele productieproces. De dozen staan ook in een bepaalde hoek opgesteld, zodat medewerkers zich niet meer hoeven te bukken om verpakkingen in te laden. Sinds 2016 hebben wij ook een stapelrobot.  Die stapelt de dozen van op de transportband rechtstreeks op het pallet.

Door al die ingrepen worden de rug, nek en algemene gezondheid van de werknemers een pak minder belast.

Wil je dit rapport graag in PDF-formaat downloaden?  Dat kan via deze link.